Home Contact
 
Welkom

Via onze website willen wij u graag kennis laten maken met de dienstverlening van Terugkeer BV. Omdat re-integratie vaak een abstract begrip is, willen wij u enige concrete en beknopte informatie geven wat Terugkeer BV doet, en wat wij onder re-integratie verstaan. Wij onderscheiden hierbij re-integratie 1e en 2e spoor, en outplacement. Een ieder die langdurig arbeidsongeschikt is geraakt, krijgt vroeg of laat met re-integratie 1e of 2e spoor van doen. Re-integratie 1e spoor betreft interne re-integratie, re-integratie 2e spoor betreft externe re-integratie. Outplacement is aan de orde indien men op een andere wijze van werk wil of moet veranderen. Sinds de Wet Verbetering Poortwachter van kracht is geworden heeft re-integratie voor zowel werkgevers als werknemers een verplicht karakter, en is het van diverse regels en voorschriften voorzien. Het niet, of niet voldoende in acht nemen van deze regels, en voorschriften, kunnen met name voor werkgevers vervelende financiƫle gevolgen hebben. Men heeft echter ook rechten. Wilt u meer weten over de Wet Verbetering Poortwachter raadpleegt u dan "het toetsingskader Wet Verbetering Poortwachter". Dit is onder meer op de website van UWV te vinden.