Home Contact
 
Re-integratie 2e spoor

Wanneer een medewerk(st)er arbeidsongeschikt is, dan is het in eerste instantie logisch dat alle inspanningen gericht zijn, op het weer aan de slag geraken in de eigen functie. Soms komt het echter voor dat het eigen werk blijvend niet meer verricht kan worden, en dat er ook binnen de organisatie geen andere mogelijkheden zijn op herplaatsing in een passende functie. Dat is voor de betrokken partijen vaak geen prettige constatering. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en de betrokken medewerk(st)er zich dan richten op (externe) re-integratie 2e spoor. Men doet er dan goed aan een re-integratiebedrijf in de arm te nemen. Terugkeer B.V. houdt zich al meer dan 10 jaar succesvol bezig met begeleiden van medewerkers naar een andere passende baan bij een andere organisatie. Terugkeer B.V. biedt maatwerkgerichte re-integratie trajecten waarbij voldoende oog is voor de belangen van medewerkers, maar ook van de betreffende organisaties. Hierbij spelen snelheid van handelen, ruimte voor rouwverwerking, het werken aan zelfvertrouwen, kwaliteit van het traject, en schadelastbeperking een belangrijke rol. Omdat het UWV steeds strengere normen hanteert ten aanzien van de inhoud van een re-integratietraject, moet een re-integratietraject ook 'Poortwachterproof' zijn. Een re-integratietraject via Terugkeer BV heeft nog nooit geleid tot een loonsanctie voor een opdrachtgever waarvoor wij werkzaam waren. Sterker nog, een grote landelijke verzekeraar biedt de garantie dat een re-integratietraject bij inschakeling van Terugkeer B.V. altijd Poortwachterproof is. Dit kunnen niet veel andere re-integratiebedrijven ons nazeggen.