Home Contact
 
Werknemer

Terugkeer B.V. staat voor een individuele en persoonlijke aanpak, waarbij ruimte is voor wensen, maar ook voor het uiten en weer wegnemen van twijfels en onzekerheden. U wordt begeleid door betrokken en ervaren professionals zoals een arbeidsdeskundige en vaste begeleiding door één en dezelfde re-integratie deskundige. Zodoende wordt de vertrouwensband niet geschaad, en hoeft u niet telkens uw verhaal weer te doen of uit te leggen. Zowel de re-integratie deskundige als ook de arbeidsdeskundige van Terugkeer B.V. helpen mee bij het zoeken naar ander passend werk. Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met diverse klachten of aandoeningen, en maken geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, niveau, of afkomst. Wij hebben zeer ruime ervaring op het gebied van re-integratie en outplacement. Hierdoor weten wij bijna altijd welke weg bewandeld moet worden om u weer aan de slag te kunnen krijgen. Wij bieden concrete en praktische ondersteuning op elk gewenst niveau, in heldere en begrijpelijke taal. Wij leren u hoe en waar u het beste kunt solliciteren, en leren u netwerkactiviteiten te ontplooien. U krijgt van ons uitgebreide voorlichting omtrent uw rechten en plichten. Wij hanteren een klachten en privacyreglement welke u bij levering van het re-integratieplan of outplacementplan worden toegezonden. Wij gaan indien gewenst en noodzakelijk met u naar de WIA keuring. Omdat we zelf hebben gewerkt bij het UWV weten wij hoe het daar achter de schermen werkt.