Home Contact
 
Inhoud Traject

Omdat wij staan voor individuele en maatwerkgerichte trajecten met inzet van professionals, vindt het eerste contact met de medewerk(st)er altijd plaats via onze arbeidsdeskundige. Met minder nemen wij geen genoegen. De arbeidsdeskundige bezoekt de medewerk(st)er bij voorkeur op zijn of haar huisadres, maar kan indien gewenst, dit ook bij de werkgever of op één van onze locaties laten plaatsvinden. Het doel van dit gesprek is om een plan van aanpak overeen te komen en uit te gaan voeren. Dit mondt uit in het opstellen van een Re-integratieplan wat moet leiden tot passend werk via de kortste en meest adequate weg. In het Re-integratieplan staan eventuele belemmerende factoren vermeld, en welke activiteiten nodig zijn om deze belemmeringen weg te nemen. Eventuele belemmeringen kan Terugkeer B.V. wegnemen door gebruik te maken van diverse instrumenten zoals individuele gesprekken, sollicitatievaardigheidstrainingen (met naslagwerk), groepsgesprekken, motivatie interventies, (huiswerk)opdrachten, en beroepskeuzetesten. Dit alles doen wij in eigen beheer, zodat we de voortgang kunnen garanderen. Omdat ieder mens mogelijkheden en kwaliteiten heeft, is het zaak dat deze zo snel mogelijk helder zijn. Dit helpt om met voldoende zelfvertrouwen aan nieuw perspectief te kunnen werken. Het is belangrijk voor de eigenwaarde, en het verhoogt en stimuleert een actieve instelling van de medewerk(st)er. Ook vindt Terugkeer B.V. het erg belangrijk dat de medewerk(st)er uitgebreid op de hoogte wordt gebracht van zijn/haar rechten en plichten, en zich bewust is van eigen verantwoordelijkheid. Zodra de medewerk(st)er voldoende toegerust is om zelfstandig te kunnen solliciteren en naar werk te kunnen gaan zoeken, schakelen wij één van onze re-integratiedeskundigen in. De re-integratiedeskundige gaat de medewerk(st)er begeleiden en bemiddelen naar passend werk, en regelt zaken zoals proefplaatsingen, en eventuele detachering van de medewerk(st)er. De re-integratiedeskundige blijft de gehele periode dezelfde persoon, om de vertrouwensband en het contact met werkgever en medewerk(st)er optimaal te houden. Om de zes weken verzorgt de re-integratiedeskundige een uitgebreide voortgangsrapportage met daarin verantwoord wat de sollicitatieactiviteiten van de medewerk(st)er zijn geweest, en welke acties de re-integratiedeskundige heeft ondernomen. Van alle rapportages ontvangen zowel werkgever als medewerk(st)er een exemplaar. De arbeidsdeskundige en re-integratiedeskundige hebben frequent contact over de voortgang van het traject, en ook de arbeidsdeskundige helpt bij het zoeken naar andere passende arbeid. Natuurlijk is het doel om de medewerk(st)er weer aan het werk te krijgen in een passende functie. Mocht dit aan het einde van traject onverhoopt echter niet het geval zijn, dan weten we in ieder geval zeker dat we er zodoende gezamenlijk alles aan gedaan hebben om dit wel te bewerkstelligen.