Home Contact
 
Re-integratie 1e spoor

Terugkeer BV kan door werkgevers, arbodienstverleners, en verzuimverzekeraars ingeschakeld worden voor arbeidsdeskundige dienstverlening. Hierbij concentreert Terugkeer BV zich uitsluitend op het gebied van het leveren van arbeidsdeskundige rapportages, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (geen letselschade).

Zodra er door de bedrijfsarts twijfel wordt geuit, of een werknemer/werkneemster terug kan keren in zijn/haar eigen werk, zal de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek (moeten) initiëren. De arbeidsdeskundige van Terugkeer BV zal u in dat geval een gedegen en beargumenteerd rapport leveren, waaruit duidelijk valt op te maken, of er re-integratie 1e spoor (intern) mogelijk is, dan wel re-integratie 2e spoor (extern) moet plaatsvinden. Voor re-integratie 2e spoor kunt u vervolgens Terugkeer BV weer inschakelen. Dit waarborgt namelijk snelheid, en kostenbesparing. Wij kennen uw werknemer of werkneemster namelijk reeds.

Zodoende hebben zowel u, als uw werknemer/werkneemster snel duidelijkheid over de re-integratie. Omdat Terugkeer BV volkomen onafhankelijk is, waarborgt dit hierdoor ook een onafhankelijk rapportage, en aanpak. Hierbij staat kwaliteit, snelheid, resultaatgerichtheid, en een gedegen uitleg in heldere taal, aan u als werkgever, en aan uw werknemer of werkneemster altijd voorop.